• Trịnh Đào Chiến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Tiến sĩ
  • Điện thoại:
  • Email:
   trinhdaochiengialai@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Từ Sinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu Trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
  • Email:
   ngtusinh@yahoo.com.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Văn Long
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu Trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Tiến Sĩ
  • Điện thoại:
  • Email:
   nvlongialai@yahoo.com.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Thị Thu Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Tiến Sĩ
  • Điện thoại:
  • Email:
   hatuong96@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phó Hiệu Trưởng