Thông tin chi tiết Phó Hiệu trưởng "Nguyễn Thị Thu Hà"
Nguyễn Thị Thu Hà
Họ và tên Nguyễn Thị Thu Hà
Ngày sinh
Giới tính Nữ
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Học hàm, học vị Tiến Sĩ
Trình độ 12/12
Thuộc bộ phận Ban Giám Hiệu
Địa chỉ
Điện thoại
Thư điện tử hatuong96@gmail.com
Mạng xã hội
Giới thiệu sơ bộ

Phó Hiệu Trưởng

Thông tin chi tiết

Phó Hiệu Trưởng