Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Thu Hà
Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thị Thu Hà
Ngày tháng năm sinh
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Tiến Sĩ
Trình độ 12/12
Thuộc về bộ phận Ban Giám Hiệu
Địa chỉ
Điện thoại
Email hatuong96@gmail.com
Mạng xã hội
Giới thiệu sơ bộ

Phó Hiệu Trưởng

Phó Hiệu Trưởng