Thông tin chi tiết Phó Hiệu Trưởng "Nguyễn Từ Sinh"
Nguyễn Từ Sinh
Họ và tên Nguyễn Từ Sinh
Ngày sinh
Giới tính
Chức vụ Phó Hiệu Trưởng
Học hàm, học vị Thạc sĩ
Trình độ
Thuộc bộ phận
Địa chỉ 126 Lê Thánh Tôn - Pleiku - Gia Lai
Điện thoại
Thư điện tử ngtusinh@yahoo.com.vn
Mạng xã hội
Thông tin chi tiết

Phó hiệu trưởng