Thông tin chi tiết:
Nguyễn Từ Sinh
Phó Hiệu Trưởng Nguyễn Từ Sinh
Ngày tháng năm sinh
Giới tính
Học hàm, học vị Thạc sĩ
Trình độ
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ 126 Lê Thánh Tôn - Pleiku - Gia Lai
Điện thoại
Email ngtusinh@yahoo.com.vn
Mạng xã hội

Phó hiệu trưởng