Thông tin chi tiết:
Nguyễn Văn Long
Phó Hiệu Trưởng Nguyễn Văn Long
Ngày tháng năm sinh
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Tiến Sĩ
Trình độ 12/12
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ 126 Lê Thánh Tôn - Pleiku - Gia Lai
Điện thoại
Email nvlongialai@yahoo.com.vn
Mạng xã hội

Phó Hiệu Trưởng