Thông tin chi tiết Phó Hiệu Trưởng "Nguyễn Văn Long"
Nguyễn Văn Long
Họ và tên Nguyễn Văn Long
Ngày sinh
Giới tính Nữ
Chức vụ Phó Hiệu Trưởng
Học hàm, học vị Tiến Sĩ
Trình độ 12/12
Thuộc bộ phận
Địa chỉ 126 Lê Thánh Tôn - Pleiku - Gia Lai
Điện thoại
Thư điện tử nvlongialai@yahoo.com.vn
Mạng xã hội
Thông tin chi tiết

Phó Hiệu Trưởng