Thông tin chi tiết:
Trịnh Đào Chiến
Hiệu trưởng Trịnh Đào Chiến
Ngày tháng năm sinh
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Tiến sĩ
Trình độ
Thuộc về bộ phận Ban giám hiệu
Địa chỉ 126 Lê Thánh Tôn -Pleiku -Gia Lai
Điện thoại
Email trinhdaochiengialai@gmail.com
Mạng xã hội

Hiệu trưởng nhà trường