Thông tin chi tiết:
Ths Đặng Thông Huề
Phó Chủ tịch Ths Đặng Thông Huề
Ngày tháng năm sinh
Giới tính Nữ
Trình độ
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại
Email
Mạng xã hội
Giới thiệu sơ bộ

Phó chủ tịch

Phó Chủ tịch