Thông tin chi tiết Phó Chủ tịch "Ths Đặng Thông Huề"
Ths Đặng Thông Huề
Họ và tên Ths Đặng Thông Huề
Ngày sinh
Giới tính Nữ
Chức vụ Phó Chủ tịch
Học hàm, học vị
Trình độ
Thuộc bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại
Thư điện tử
Mạng xã hội
Giới thiệu sơ bộ

Phó chủ tịch

Thông tin chi tiết

Phó Chủ tịch