Thông tin chi tiết Chủ tịch "TS. Nguyễn Thị Thu Hà"
TS. Nguyễn Thị Thu Hà
Họ và tên TS. Nguyễn Thị Thu Hà
Ngày sinh
Giới tính Nữ
Chức vụ Chủ tịch
Học hàm, học vị
Trình độ
Thuộc bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại
Thư điện tử
Mạng xã hội
Giới thiệu sơ bộ

Chủ tịch Công đoàn trường

Thông tin chi tiết

Chủ tịch