Thông tin chi tiết Bí thư "Trịnh Đào Chiến"
Trịnh Đào Chiến
Họ và tên Trịnh Đào Chiến
Ngày sinh
Giới tính Nữ
Chức vụ Bí thư
Học hàm, học vị
Trình độ
Thuộc bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại
Thư điện tử
Mạng xã hội
Giới thiệu sơ bộ

Bí thư

Thông tin chi tiết

Bí thư