Thông tin chi tiết:
Trịnh Đào Chiến
Bí thư Trịnh Đào Chiến
Ngày tháng năm sinh
Giới tính Nữ
Trình độ
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại
Email
Mạng xã hội
Giới thiệu sơ bộ

Bí thư

Bí thư