Thông tin chi tiết:
Nguyễn Phú Quốc
Phó Bí Thư Đoàn Trường Nguyễn Phú Quốc
Ngày tháng năm sinh
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Thạc sĩ Cán bộ quản lý
Trình độ Ths
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại
Email
Mạng xã hội
Giới thiệu sơ bộ

Phó Bí Thư Đoàn Trường

Phó Bí Thư Đoàn Trường CĐSP GIA LAI