Thông tin chi tiết Phó Bí Thư Đoàn Trường "Nguyễn Phú Quốc"
Nguyễn Phú Quốc
Họ và tên Nguyễn Phú Quốc
Ngày sinh
Giới tính Nữ
Chức vụ Phó Bí Thư Đoàn Trường
Học hàm, học vị Thạc sĩ Cán bộ quản lý
Trình độ Ths
Thuộc bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại
Thư điện tử
Mạng xã hội
Giới thiệu sơ bộ

Phó Bí Thư Đoàn Trường

Thông tin chi tiết

Phó Bí Thư Đoàn Trường CĐSP GIA LAI