Thông tin chi tiết Phó Bí thư "Nguyễn Thị Hằng"
Nguyễn Thị Hằng
Họ và tên Nguyễn Thị Hằng
Ngày sinh
Giới tính Nữ
Chức vụ Phó Bí thư
Học hàm, học vị Thạc sĩ Vật Lý
Trình độ
Thuộc bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại
Thư điện tử
Mạng xã hội
Giới thiệu sơ bộ

Bí Thư Đoàn Trường

Thông tin chi tiết

Bí Thư Đoàn Trường CĐSP GIA LAI