Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Hằng
Phó Bí thư Nguyễn Thị Hằng
Ngày tháng năm sinh
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Thạc sĩ Vật Lý
Trình độ
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại
Email
Mạng xã hội
Giới thiệu sơ bộ

Bí Thư Đoàn Trường

Bí Thư Đoàn Trường CĐSP GIA LAI