Thông tin chi tiết Phó Bí Thư Đoàn Trường "Nguyễn Văn Dương"
Nguyễn Văn Dương
Họ và tên Nguyễn Văn Dương
Ngày sinh
Giới tính Nữ
Chức vụ Phó Bí Thư Đoàn Trường
Học hàm, học vị Cử nhân Thể dục
Trình độ
Thuộc bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại
Thư điện tử
Mạng xã hội
Giới thiệu sơ bộ

Phó Bí Thư Đoàn Trường

Thông tin chi tiết

Phó Bí Thư Đoàn Trường CĐSP Gia Lai